W tym krótkim przewodniku odpowiemy na pytanie: „dlaczego agar McConkey jest selektywny jak również dyferencjał,” i przedyskutuj pożywki różnicujące i pożywki selektywne: czym one są i jaka jest różnica i dla których bakterii McConkey jest uważany za pożywkę selektywną.

Dlaczego agar McConkey jest zarówno selektywny, jak i różnicowy?

Agar MacConkeya jest zarówno selektywny, jak i różnicowy, ponieważ zawiera dwa rodzaje wskaźników: jeden, który selektywnie zapobiega rozwojowi niektórych bakterii na powierzchni (sole żółciowe), a drugi rozróżniać dwie grupy bakterii (laktoza).

Sole żółci w agarze sprawiają, że jest on selektywny, ponieważ hamują wzrost wszystkich bakterii gram-dodatnich. Dzięki temu jest dobry do izolowania bakterii Gram-ujemnych, które mają tendencję do wzrostu poniżej bakterii Gram-dodatnich.

Zawartość laktozy sprawia, że ​​jest ona zróżnicowana, ponieważ powoduje, że niektóre kolonie wydają się różowe, a inne przezroczyste. Różowe kolonie pochodzą od organizmów fermentujących laktozę, takich jak E. coli, a jasne kolonie pochodzą od organizmów fermentujących bez laktozy, takich jak Salmonella.

Dla których bakterii McConkey jest uważany za pożywkę selektywną?

McConkey jest uważany za pożywkę selektywną dla bakterii, które nie fermentują laktozy. Jest wykonany z laktozy, soli żółciowych i neutralnego czerwonego barwnika.

McConkey jest podłożem selektywnym, co oznacza, że ​​zawarte w nim składniki odżywcze są zaprojektowane tak, aby promować wzrost niektórych bakterii, jednocześnie hamując wzrost innych. Jest najczęściej używany do hodowli i badania E. coli i innych blisko spokrewnionych bakterii Gram-ujemnych.

Zawartość laktozy w McConkey pozwala na łatwe wykrycie obecności E. coli, ponieważ fermentujące laktozę szczepy E. coli i inne bakterie Gram-ujemne wytwarzają różowe kolonie na agarze McConkey, podczas gdy fermentory bezlaktozowe pozostają bezbarwne lub przezroczyste.

Dla jakich bakterii McConkey jest uważany za podłoże różnicujące?

McConkey jest uważany za podłoże różnicujące dla bakterii jelitowych, takich jak Salmonella i Shigella.

McConkey to selektywna i różnicująca pożywka hodowlana, którą można stosować do różnicowania bakterii fermentujących laktozę od bakterii Gram-ujemnych nie fermentujących laktozy.

Bakterie fermentujące laktozę wytwarzają kwas, co prowadzi do pojawienia się różowych lub czerwonych kolonii na agarze MacConkeya (MAC). Sam agar jest różowy ze względu na obojętny czerwony wskaźnik, ale pH otaczającego środowiska zmienia się, gdy laktoza jest fermentowana do kwasu mlekowego. Bakterie, które nie fermentują laktozy, będą bezbarwne na różowym tle.

MAC jest przydatny do izolowania i różnicowania Escherichia coli od członków rodziny Enterobacteriaceae, takich jak Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter i Proteus.

Podłoża różnicowe i pożywki selektywne: czym one są i jaka jest różnica?

Podłoża różnicowe i pożywki selektywne to dwa różne typy podłoży hodowlanych stosowanych w mikrobiologii. Mają one wyraźne znaczenie kliniczne, ponieważ można je wykorzystać do identyfikacji określonych organizmów.

Media różnicowe mają na celu umożliwienie użytkownikowi odróżnienia różnych typów podobnych mikroorganizmów poprzez zmianę ich wyglądu. Agar z krwią jest powszechnym przykładem pożywek różnicowych, ponieważ pozwala naukowcom odróżnić bakterie chorobotwórcze od niepatogennych, powodując ich inny wygląd.

Z drugiej strony, podłoża selektywne mają na celu zahamowanie wzrostu niektórych mikroorganizmów, a jednocześnie umożliwienie rozwoju innym. Ten rodzaj podłoża jest używany, gdy naukowcy próbują wyhodować określone szczepy bakterii lub grzybów w izolacji od innych, które mogą być obecne.

Podczas gdy pożywki różnicowe mogą pomóc w diagnozowaniu i leczeniu, pożywki selektywne mają większy wpływ na wyniki kliniczne, ponieważ umożliwiają naukowcom izolowanie określonych patogenów do badań, dzięki czemu mogą dowiedzieć się więcej o tym, jak najlepiej je leczyć.

Jakie są zalety agaru McConkeya? Jakie znaczenie kliniczne ma agar McConkey?

Agar MacConkeya służy do izolacji bakterii fermentujących laktozę i niefermentujących laktozy z mieszanej hodowli drobnoustrojów.

Agar MacConkeya jest alternatywą dla tradycyjnych pożywek używanych do identyfikacji bakterii jelitowych. Znajduje zastosowanie w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego.

Agar MacConkeya to specjalny rodzaj laboratoryjnej pożywki wzrostowej, która służy do hodowli wielu rodzajów mikroorganizmów. Jest powszechnie używany do hodowli gatunków Escherichia coli, Salmonella i Shigella, ale może być również stosowany do innych rodzajów mikroorganizmów. Jest najczęściej używany w laboratorium mikrobiologicznym, ponieważ jest łatwy w przygotowaniu i użyciu.

Fiolka agaru McConkey zawiera pięć składników: d-glukozę, kwasy kazeminowe, cytrynian sodu, błękit bromotymolowy i agar. Po dodaniu każdego składnika do wody rozpuszcza się w przejrzysty roztwór.

Gdy roztwór jest ogrzewany w piecu w temperaturze 356°F (180°C), agar zestala się. Barwnik pomaga odróżnić kolonie bakteryjne od zanieczyszczeń, które na agarze McConkey są szare lub czerwone.

Sól w pożywce pomaga zwiększyć przewodność pożywki, co pozwala na dokładniejszy pomiar wzrostu bakterii w porównaniu z innymi rodzajami pożywek wzrostowych.

Wniosek

W tym krótkim przewodniku zajęliśmy się pytaniem „dlaczego styropianowy kubek do kawy jest niedoskonałym kalorymetrem?” oraz inne pytania związane z tematem, takie jak podłoża różnicowe i podłoża selektywne: Czym one są i czym się różnią oraz dla których bakterii McConkey jest uważany za podłoże selektywne.

Cytaty
https://www.austincc.edu/microbugz/macconkey_agar.php#:~:text=MacConkey%20Agar%20(MAC)%20is%20a,fermentowalny%20węglowodany%2C%20allowing%20for%20zróżnicowanie.

http://www.uwyo.edu/molb2021/additional_info/summ_biochem/macconkey.html