W tym krótkim przewodniku omówimy pytanie „czy można bezpiecznie jeść ester?”. Ponadto omówimy, co to jest ester, co to jest ester jako zawartość zwierzęca i roślinna, co to są lipidy, czy estry w winie, czy estry są środkami smakowo-zapachowymi i inne obawy dotyczące jadalnych estrów.

Czy można bezpiecznie jeść ester?

Tak, można bezpiecznie jeść ester obecny w żywności, a nie wyizolowany związek. Ester występuje w treści zwierzęcej i roślinnej, którą można spożywać.

Co to jest ester?

W chemii ester to związek występujący w produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego jako oleje, ale także jako inne substancje w owocach. Ester otrzymuje się z kwasu nieorganicznego lub organicznego, w którym co najmniej jeden -OH (hydroksyl) jest podstawiony przez jeden -O- (alkoksyl).

Co to jest ester jako zawartość zwierzęca i roślinna?

Ester jest obecny we wszystkich olejach zwierzęcych i roślinnych. Glicerydy lub zwane acyloglicerolami są wytwarzane z glicerolu i estrów kwasów tłuszczowych, są kluczowe i bardzo zbadane w biologii i stanowią główne klasy lipidów.

Co to są lipidy?

Lipidy to każda substancja organiczna, której nie można rozpuścić w wodzie i która może być rozpuszczona w rozpuszczalnikach niepolarnych, czyli innymi słowy, każda substancja, która jest nierozpuszczalna w wodzie. Oleje są uważane za lipidy, ponieważ są nierozpuszczalne w wodzie.
„Czy w winie są estry?”

W winie zachodzi reakcja fermentacji, w której powstają alkohole, a następnie wchodzą w interakcję z kwasami karboksylowymi, tworząc estry. Ester obecny w winie to octan etylu, związek organiczny, a stężenie octanu etylu odpowiada za smak wina.

Czy estry są środkami smakowo-zapachowymi?

Estry mają również kluczowe znaczenie dla nadawania lub podkreślania smaku żywności i napojów, jako środek aromatyzujący. W owocach estry rozwijają się naturalnie i poprawiają ich specyficzne smaki. Według badań Vitza i in. (2021), poniżej wymieniono rodzaje estrów i ich smaki.

— Octan N-amylu. Obecny w bananach i gruszkach;

—Maślan N-amylu. Obecny w morelach;

— Octan N-oktylu. Obecny w początkach;

— Mrówczan etylu. Obecny w rumie;

—Maślan etylu. Obecny w ananasach;

— Salicylan metylu. Obecny w olejku wintergrinowy;

—Maślan metylu. Obecny w jabłkach;

— Octan linalilu. Obecny w szałwii i lawendzie.
„Czy oleje jadalne są uważane za dodatki?”

W przemyśle spożywczym występują estry jako oleje jadalne jako smary kontaktowe, które można stosować w sprzęcie we wszystkich procesach łańcucha przemysłowego. Oleje jadalne są używane w procesach, które będą miały bezpośredni kontakt z żywnością, dlatego są stosowane jako pośrednie i bezpośrednie dodatki do żywności.
„Jaka jest prawna definicja dodatków do żywności?”

Z prawnego punktu widzenia dodatki do żywności to wszystkie substancje stosowane w żywności, które mogą bezpośrednio lub pośrednio wpływać na właściwości żywności. Obejmuje to również wszystkie substancje używane na dowolnym etapie produkcji.

Co to są pośrednie dodatki do żywności?

Pośrednie dodatki do żywności występują wtedy, gdy ich użycie nie jest bezpośrednie i następuje w wyniku etapów produkcji, takich jak opakowanie. Dodatek do żywności będzie częścią żywności jako ślad. Tak więc wszystkie materiały, które mają kontakt z żywnością, muszą być dozwolone przez władze federalne.

Co to są bezpośrednie dodatki do żywności?

Bezpośrednie dodatki do żywności mają miejsce, gdy są używane w określonym celu w danej żywności, a większość z nich jest wymieniona na etykietach żywności.

Jak reguluje stosowanie dodatków w przemyśle spożywczym?

Stosowanie dodatków jest skrupulatnie regulowane przez władze federalne każdego kraju. Jednym z przykładów jest Urząd ds. Żywności i Leków, który rządzi w USA. Wszystkie dodatki mają maksymalnie ograniczoną ilość w żywności, ponieważ muszą być bezpieczne dla konsumentów

Jakie są zalety estrów olejów jadalnych jako smarów kontaktowych?

Według Crody, stosowanie estrów olejów jadalnych przynosi wiele korzyści dla łańcucha spożywczego i jest stosowane jako pośrednie dodatki. Poniżej wymieniono niektóre korzyści z ich stosowania. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, kliknij tutaj.

— Mogą być wykonane smary z 68 – 220 mm²s lepkości;

—Jako oleje jadalne, te smary są bezpieczne w użyciu w łańcuchu pokarmowym;

— Dają podwyższoną stabilność oksydacyjną;

—Mają zmienność w temperaturze 230°C;

—Po rozkładzie pozostają nieliczne osady;

—Dają wielką moc smarowności.

W jaki sposób estry są wykorzystywane jako bezpośrednie dodatki w łańcuchu pokarmowym?

Estry mogą być również stosowane jako rozpuszczalnik i środek powierzchniowo czynny w przemyśle spożywczym. Substancja rozpuszczalnikowa może rozpuszczać składniki, a następnie je mieszać. Substancja powierzchniowo-czynna może pozwolić na mieszanie się oddzielonych substancji i pozostawać w zawiesinie.

Wniosek

W tym krótkim przewodniku omówiliśmy pytanie „czy spożywanie estrów jest bezpieczne?”. Omówiliśmy również, co to jest ester, co to jest ester jako zawartość zwierzęca i roślinna, co to są lipidy, czy estry w winie, czy są estrowymi środkami smakowo-zapachowymi i inne obawy dotyczące jadalnych estrów.

Odniesienia

https://chem.libretexts.org/Ancillary_Materials/Exemplars_and_Case_Studies/Exemplars/Foods/Esters_in_Food Dostęp: 05/04/2022

https://en.wikipedia.org/wiki/Ester Dostęp: 05/04/2022

https://www.crodaenergytechnologies.com/en-gb/applications/chain-oils/food-grade Dostęp: 05/04/2022

https://www.fda.gov/food/food-ingredients-packaging/overview-food-ingredients-additives-colors Dostęp: 05/04/2022

https://www.acme-hardesty.com/esters-personal-care-market/ Dostęp: 05/04/2022