Prognozy NBP

Według centralnej ścieżki projekcji Narodowego Banku Polskiego inflacja w tym roku wyniesie 14,2 proc., w 2023 r. – 12,3 proc., a w 2024 r. – 4,1 proc. Szczyt inflacji, na poziomie 18,8 proc., ma nastąpić w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Jak długo będzie wysoka inflacja?

Przez najbliższe trzy lata inflacja w Polsce będzie znacznie przekraczać cel NBP. W 2022 r. wskaźnik CPI wyniesie średnio 13,1 proc., ze szczytem na poziomie 15,8 proc. rok do roku, który przypadnie w sierpniu – prognozują ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Kiedy inflacja zacznie spadac?

W ocenie prezesa banku centralnego, zakładając utrzymanie rządowej tarczy antyinflacyjnej w horyzoncie projekcji, "inflacja CPI będzie stopniowo się obniżać począwszy od III kwartału br.". "W IV kwartale 2023 r. inflacja osiągnie wówczas 5,5 proc., a w IV kwartale 2024 r. – 3,5 proc." – dodał szef NBP.

Co oznacza inflacja na minusie?

deflacja – ujemna inflacja. pełzająca – nie przekracza 5% rocznie. umiarkowana (krocząca) – oscyluje w granicach 5–10% rocznie. galopująca – roczny wzrost cen według stopy dwu- albo trzycyfrowej, od 10% w górę

Jak długo potrwa inflacja w Polsce?

Choć rynek wskazuje ceny surowców, energii i żywności jako głównych "winowajców" wysokich odczytów, na podwyższonym poziomie będzie utrzymywać się również inflacja bazowa. Ekonomiści prognozują, że na koniec br. wyniesie ona 7,3 proc., zaś na koniec 2023 r. spadnie do 3,9 proc.

Jakie są skutki inflacji dwucyfrowej?

inflację galopującą, gdy procent wzrostu cen wyraża się liczbą dwucyfrową i mogą powstawać napięcia o charakterze społeczno – gospodarczym (np. strajki), osłabienie systemów motywacyjnych, zahamowanie wzrostu gospodarczego.

Ile wynosiła inflacja w 2000 roku?

W grudniu 2000 roku wskaźnik ten wynosił 8,5 proc.

Jaka inflacja w 2023?

Ankietowane przez NBP ośrodki analityczne spodziewają się, że średnioroczna inflacja CPI w Polsce w 2023 r. wyniesie 7,2-11,6 proc. – wynika z najnowszej ankiety NBP.

Kiedy występuje inflacja kosztowa?

Inflacja kosztowa lub inflacja podażowa (ang. cost-push inflation, sellers' inflation) pojawia się wówczas, gdy nałożone są ograniczenia na podaż jednego lub kilku zasobów, lub też, gdy cena jednego lub kilku zasobów zostaje zwiększona.

Ile wynosi inflacja w Polsce czerwiec 2022?

po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 9,1 proc. wobec 8,5 proc. miesiąc wcześniej. To najwyższy odczyt w sięgającej roku 2000 historii tych statystyk. Niemniej jednak wynik ten okazał się niższy od 9,3% oczekiwanych średnio przez ekonomistów.

Jak powstaje inflacja?

Przyczyny inflacji

zbyt duża ilość pieniądza w gospodarce – nadmierna emisja pieniądza. wadliwa struktura gospodarki. niezrównoważony budżet państwa. wzrost zagregowanego popytu konsumentów w gospodarce.

Czy inflacja spadnie w 2022?

Inflacja w 2022 r. wyniesie 10,8 proc. – wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacji, opublikowanej w piątek przez Narodowy Bank Polski. W 2023 roku inflacja obniży się do 9 proc., a w 2024 r.

Kiedy pojawia się inflacja popytowa?

Należy ustalić czy wzrost cen spowodowany jest nadmiernym popytem (inflacja popytowa), czy też ceny rosną w wyniku wzrostu kosztów produkcji (inflacja kosztowa) Inflacja popytowa – występuje wtedy gdy globalny popyt, czyli całkowita wielkość planowanych wydatków wzrasta szybciej niż całkowita wielkość produkcji.

Kiedy nastąpi hiperinflacja?

Międzynarodowy Fundusz Walutowy poinformował, że w 2022 roku spodziewa się znacznej presji inflacyjnej na całym świecie. Inflacja będzie największym problemem w gospodarkach rozwijających się, gdzie według prognoz wzrost cen wyniesie średnio 8,7 proc.

Czy inflacja spadnie w 2023?

„Nie powinniśmy rozmawiać o końcu cyklu podwyżek stóp” Inflacja nie obniży się znacząco w przyszłym roku, a szanse, że zakończenie podwyżek stóp proc. jest bliskie – są bardzo małe – uważa członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki.

Co dalej z inflacja w Polsce?

Inflacja zabiera Polakom coraz więcej

Choć już sygnalizowane przez GUS 15,6 proc. inflacji oznacza, że od czerwca 2021 r. z każdych 100 zł „wyparowało” 15,6 zł. Stało się pożywką dla inflacji.

Jakie są skutki inflacji dla gospodarstw domowych?

Inflacja (definicja) to długotrwały spadek wartości lub siły nabywczej pieniądza oraz wzrost przeciętnego poziomu cen dóbr i usług. Skutkiem inflacji jest względne zmniejszenie się dochodów osób, których zarobki są stałe – w takiej sytuacji za tę samą kwotę można kupić mniej towaru niż wtedy, gdy była niższa inflacja.

Czy inflacja spadnie 2022?

Inflacja w Polsce czerwiec 2022 – najnowsze dane GUS

To najwyższy odczyt od marca 1997, kiedy inflacja wyniosła 16,6%. Przypomnijmy, że w maju 2022 inflacja w Polsce wyniosła 13,9%. To duży cios w finanse Polaków, ale szczyt inflacji przed nami. Według prognoz ekspertów, może wynieść nawet 18%.

Ile wyniesie inflacja w 2022?

Zgodnie z lipcową projekcją w 2022 roku średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wyniesie 14,2 procent. Dla porównania według marcowej projekcji miało to być 10,8 procent. W 2023 roku inflacja ma się obniżyć 12,3 procent (w marcowej projekcji prognozowano 9,0 procent).

Z czym związana jest inflacja popytowa?

Inflacja popytowa – zjawisko wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce spowodowane wzrostem popytu. Przyczynami inflacji popytowej może być ekspansywna polityka monetarna banku centralnego, utrzymujący się deficyt budżetowy państwa i jego finansowanie drukiem „pustego pieniądza”.

Co to oznacza że inflacja rosnie?

Inflacja to wzrost cen, a co za tym idzie spadek siły nabywczej pieniądza. Prościej mówiąc: za tę samą kwotę pod koniec roku, możemy kupić mniej produktów niż kilka miesięcy wcześniej na początku roku, bo pieniądz ma mniejszą wartość.

Co dalej ze stopami procentowymi w 2023?

PIE: RPP w lipcu zakończy cykl podwyżek stóp, obniżki w III kwartale 2023 r. [Opinia] RPP w lipcu zakończy cykl podwyżek stóp procentowych. Pierwsze obniżki będą w III kwartale 2023 r., a cykl będzie kontynuowany do 2024 roku – oceniają analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Jaka inflacja w lipcu?

Presja inflacyjna stosunkowo wytraca impet, a lipiec może być pierwszym od dawna miesiącem bez wzrostu inflacji — ocenili analitycy banku PKO BP. W piątek Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrosły rok do roku o 15,5 proc. (wobec 13,9 proc.

Czym jest inflacja?

Powszechny wzrost cen

W gospodarce rynkowej ceny towarów i usług ciągle się zmieniają: jedne rosną, inne spadają. Jednak o inflacji mówimy dopiero wtedy, kiedy mamy do czynienia z powszechnym wzrostem cen, a nie z podwyżkami dotyczącymi tylko niektórych dóbr.